enable modrewrite on server

 

MOUNT

mount: unknown filesystem type ‘exfat’

SOLL.

Функция за генериране на парола / PHP /

 

Редакция на GRUB – Debian8

Логвате се през конзола, след което отваряте с някой текстов редактор като nano следният файл:

Виждате следните неща:

Коригирате сойността на

и изпълнявате

С това приключва.