Генериране на SSH ключ през CPANEL

Отиваме в

Manage SSH Keys > Generate a New Key

Screenshot from 2015-11-09 00:56:14

След генерирането се получи

The system successfully generated your key.

В Public Keys:

избираме id_rsa10 ключа който желаем и избираме Manage Authorization

Натискаме „authorized“

The key “id_rsa10.pub” has been authorized.

Отиваме в

Private Keys:
избираме id_rsa10 ключа който желаем и избираме View or Download

Screenshot from 2015-11-09 01:01:58

Избираме това което желаем

връзка пре ssh linux

ssh -i id_rsa10 потребител-за-cpanel@serverXX.XXXX -p 10022

паролата е тази с която се логваме в CPANEL

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">