Меню Затваряне

Инсталация и настройка на ProFTPD Server

Инсталираме

след което избираме „standalone“

Install-Proftpd

Конфигурация на ProFTPD

config-proftpd

На DefaultRoot  се слага пътя до директорията в която ще бъдат FTP потребителите.

  • пътя може да се вземе с „pwd“

Важно!

Да не могат да се листват чужди директории се описва за всеки потребител коя е HOME директорията му, пример:

upp

На всеки нов ред нов потребител и директория.

 

Има създаден по подразбиране потребител Proftpd, може да му смените паролата

Създаване на proftpd потребители.

Създаваме потребител

Сетваме му парола

След което му задаваме Home директорията

рестартираме

И може да гледаме логовете от

 

Вашият коментар