Инсталация и настройка на ProFTPD Server

Инсталираме

след което избираме „standalone“

Install-Proftpd

Конфигурация на ProFTPD

config-proftpd

На DefaultRoot  се слага пътя до директорията в която ще бъдат FTP потребителите.

  • пътя може да се вземе с „pwd“

Важно!

Да не могат да се листват чужди директории се описва за всеки потребител коя е HOME директорията му, пример:

upp

На всеки нов ред нов потребител и директория.

 

Има създаден по подразбиране потребител Proftpd, може да му смените паролата

Създаване на proftpd потребители.

Създаваме потребител

Сетваме му парола

След което му задаваме Home директорията

рестартираме

И може да гледаме логовете от

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">