Меню Затваряне

Инсталация и настройка на ProFTPD Server

Инсталираме

$ sudo apt-get install proftpd

след което избираме „standalone“

Install-Proftpd

Конфигурация на ProFTPD

nano /etc/proftpd/proftpd.conf

config-proftpd

На DefaultRoot  се слага пътя до директорията в която ще бъдат FTP потребителите.

  • пътя може да се вземе с „pwd“

Важно!

Да не могат да се листват чужди директории се описва за всеки потребител коя е HOME директорията му, пример:

upp

На всеки нов ред нов потребител и директория.

 

service proftpd restart

Има създаден по подразбиране потребител Proftpd, може да му смените паролата

passwd proftpd

Създаване на proftpd потребители.

Създаваме потребител

useradd boza

Сетваме му парола

passwd boza

След което му задаваме Home директорията

usermod -m -d /root/boza/ boza

рестартираме

service proftpd restart

И може да гледаме логовете от

cat /var/log/proftpd/proftpd.log
tail -f /var/log/proftpd/proftpd.log
и т.н.

 

Вашият коментар