Меню Затваряне

Лесен Pytnon http сървър

Като за начало трябва да се създаде файл с разширение .py, след което му се задават правилни права за четене и за запис

chmod +x именафайла.py

Добавяме в самият файл следните редове

import SimpleHTTPServer
import SocketServer

PORT = 8000

Handler = SimpleHTTPServer.SimpleHTTPRequestHandler

httpd = SocketServer.TCPServer(("", PORT), Handler)

print "serving at port", PORT
httpd.serve_forever()

PORT = 8000  казваме на кой порт ще работи съръра.

Стартираме по следния начин

python -m SimpleHTTPServer 8000 - порта указваме

или ./именафайл

За да го стартираме в беграунд режим добавяме следното

./именафайла.py &

Вашият коментар