Меню Затваряне

Полезни команди

du -sch /var/*

du-sch

Със следващата команда се проверява за празни файлове и директории.

find /etc -type f -empty
find /etc -type d -empty

„F“ – за файлове

„D“ – за директория

find

Изтриване на празни файлове и директории

find /etc -type d -empty -delete
find /etc -type f -empty -delete

Може да се добави и аргумент който да изброй колко са изтритите файлове/директории

find /etc -type d -empty -delete |wc -l
find /etc -type f -empty -delete |wc -l

 

find . -type d -print0 | xargs -0 chmod 0755
find . -type f -print0 | xargs -0 chmod 0644

 

iptables -vL -t filter
iptables -vL -t nat
iptables -vL -t mangle
iptables -vL -t raw
iptables -vL -t security

 

Вашият коментар