Полезни команди

du-sch

Със следващата команда се проверява за празни файлове и директории.

„F“ – за файлове

„D“ – за директория

find

Изтриване на празни файлове и директории

Може да се добави и аргумент който да изброй колко са изтритите файлове/директории

 

 

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">