Редакция на GRUB – Debian8

Логвате се през конзола, след което отваряте с някой текстов редактор като nano следният файл:

Виждате следните неща:

Коригирате сойността на

и изпълнявате

С това приключва.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">