Смяна на MAC адрес

Debian базирани дистрибуции


 


SuSE


 

Slackware


 

Gentoo


 

където ‘ethX’ е името на вашия Ethernet интерфейс (например eth0, eth1 и т.н.), а ‘XX:XX:XX:XX:XX:XX’ е желаният MAC адрес.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">