Меню Затваряне

Увеличаване броя на max_connections в MySQL

Проверяваме броя като се логнем с root в mysql

mysql> SHOW VARIABLES LIKE "max_connections";

+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 150   |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

стандарнто са 150.

Сега може да ги увеличим по следния начин

mysql> SET GLOBAL max_connections = 250;

след това отиваме в конфигурацията на mysql – my.cnf

За Debian базираните системи обикновенно се намира в /etc/mysql/my.cnf

За CentOS и RHEL базираните системи обикновенно се намира в /etc/my.cnf

и добавяме следния ред

max_connections = 250

след което рестартираме mysql.

Резултата е

 SHOW VARIABLES LIKE "max_connections";
+-----------------+-------+
| Variable_name   | Value |
+-----------------+-------+
| max_connections | 250   |
+-----------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)

 

Вашият коментар