Меню Затваряне

VLAN конфигурация под Debian – 2

Във втората част пак ще създадем VLAN-ове само че не с наименованието от рода eth0.2,eth0.3… А ще ги наричаме например vlan2,vlan3… и.т.н

В този пример ще създадем vlan4, vlan5 и vlan101. Моят gateway е в vlan101. И имам само един интерфейс който е eth0

1 – Ако нямаме инсталиран vlan пакета първо си го инсалираме:

#apt-get install vlan

2 – Активираме модула 8021q

#modprobe 8021q

3 – За да бъдем сигурни че след рестартиране модула 8021q ще се активира автоматично трябва да изпълним следния команден ред:

#sh -c ‘grep -q 8021q /etc/modules || echo 8021q >> /etc/modules’

4 – Редактираме /etc/network/interfaces

#nano /etc/network/interfaces

Трябва да изглежда така:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# This is a list of hotpluggable network interfaces.
# They will be activated automatically by the hotplug subsystem.
auto vlan4
auto vlan5
auto vlan101

# VLAN 4
iface vlan4 inet static
address 192.168.0.8
netmask 255.255.255.192
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.63
mtu 1500
vlan_raw_device eth0

# VLAN 5
iface vlan5 inet static
address 10.0.111.8
netmask 255.255.255.0
network 10.0.111.0
broadcast 10.0.111.255
mtu 1500
vlan_raw_device eth0

# VLAN 101
iface vlan101 inet static
address 172.12.101.8
netmask 255.255.255.0
network 172.12.101.0
broadcast 172.12.101.255
gateway 172.12.101.1
mtu 1500
vlan_raw_device eth0

5 – Рестартирайте мрежата

#/etc/init.d/networking restart

Ще видите нещо подобно:

Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config
Added VLAN with VID == 4 to IF -:eth0:-
Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config
Added VLAN with VID == 5 to IF -:eth0:-
Set name-type for VLAN subsystem. Should be visible in /proc/net/vlan/config
Added VLAN with VID == 101 to IF -:eth0:-

IP адресите си ги сменете според вашата конфигурация. Тук vlan101 е интерфейсът който ще го използваме в нашата машина и съдържа нашия gateway. Чрез другите vlan4 и vlan5 може да направите разни неща. Като например може да рътирате интернета и да споделите връзката си с други компютри.

Вашият коментар