Инсталация и конфигурация на DHCP сървър

Като за начало, състемата на която ще инсталираме DHCP сървъра ще е Debian 8, но конфигурацията е базова и тя ще работи и на Ubuntu и др.

Започваме с инсталирането

След което отиваме в конфигурацията

имаме следните редове

Предполагам не е нужно да се обяснвава всеки ред отделно, и накрая рестартираме

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">