Меню Затваряне

Функция за генериране на парола / PHP /

function generate_random_password($length = 10) {
  $alphabets = range('A','F');
  $alphalo = range('a', 'f');
  $numbers = range('0','9');
  $additional_characters = array('$','-','*','?');
  $final_array = array_merge($alphabets,$alphalo,$numbers,$additional_characters);
     
  $password = '';
 
  while($length--) {
   $key = array_rand($final_array);
   $password .= $final_array[$key];
  }
 
  return $password;
 }
 echo 'Random password generated is "<b>' . generate_random_password(20) . '</b>".';

 

Вашият коментар