Типове DNS записи и как се употребяват

Системата за имената на домейните, DNS (Domain Name System), представлява разпределена база от данни за компютри, услуги или други ресурси свързани към Интернет или частни мрежи, с чиято помощ се осъществява преобразуването на имената на хостовете в IP адреси. Това улеснява работата на потребителите на Интернет услуги. Вместо да въвежда IP адрес (комбинация от цифри) за да достигне до даден ресурс в мрежата, потребителят може просто да въведе неговото име (домейн). Информацията за IP адресите и имената на домейни се съхранява на DNS сървърите. С помощта на секцията „DNS записи“ в Контролния панел, можете да създавате и променяте следните записи:

*A записи (адрес)
Използвайки A запис, можете да свържете хост с IP адрес. Например, ако имате сървър в офиса и желаете да му дадете име office.mydomain.com, можете да използвате A запис.

*MX запис (Mail Exchanger)
MX записите се използват, за да дефинират къде да бъдат насочени email съобщенията за даден домейн. Записът може да бъде хост в домейна (например mail.mydomain.com) или име на отдалечен неймсървър (например mail.gmail.com). Ако променяте MX записа за домейна си, моля убедете се, че сървъра, който сте дефинирали за MX е конфигуриран да приема email съобщенията, изпратени към вашия домейн.*CNAME записи (Alias)
Този запис е подобен на A записа. Обаче, докато за A записа трябва да определите IP адрес, то за CNAME трябва да определите друг хост (например user.someserver.com).

*TXT записи
TXT записите ви дават възможност да свържете някакъв текст към хост или друго име.
Например TXT записът се използва, за да определи рамковата политика на подателя (Sender Policy Framework) (SPF http://www.openspf.org/) за информационен запис, който може да бъде използван, за да потвърди легитимен източник на email от някой домейн. 

Пример за SPF запис е:

my_domain.com. IN TXT „v=spf1 a mx ~all“„v=“ дефинира използваната SPF версия. Опциите „a“ и „mx“ определят системите, на които е позволено да изпращат съобщения за дефинирания домейн. Опцията „~all“ определя, че изброените механизми представляват всичко, което трябва да се използва за съпоставяне. Тази опция също дефинира SOFTFAIL правилата.

*SRV записи
SRV записите са по-сложни записи, които се използват за дефиниране на име на хост и порт за специфични услуги.

SRV записите се добавят в следния формат:

_service._proto.name TTL class SRV priority weight port target

service: символично име на услугата.
proto: транспортен протокол на услугата.
name: домейн име, за което записът е валиден.
TTL: DNS TTL поле.
class: DNS клас поле (това винаги е IN).
priority: приоритет (по-ниска стойност означава по-висок приоритет).
weight: релативна тежест за записи с еднакъв приоритет.
port: TCP или UDP порт, на който работи услугата.
target: хост име на машината, която предоставя услугата.

SRV записи се използват за услуги като XMPP, Client SMTP Authorization, SIP, и др.

*Wildcard DNS записи

Wildcard DNS запис е запис, който съпоставя заявки за несъществуващи имена. Дефинира се чрез използването на „*“ като най-лeвия етикет (част) на дадено домейн име (*.my_domain.com).

Генериране на SSH ключ през CPANEL

Отиваме в

Manage SSH Keys > Generate a New Key

Screenshot from 2015-11-09 00:56:14

След генерирането се получи

The system successfully generated your key.

В Public Keys:

избираме id_rsa10 ключа който желаем и избираме Manage Authorization

Натискаме „authorized“

The key “id_rsa10.pub” has been authorized.

Отиваме в

Private Keys:
избираме id_rsa10 ключа който желаем и избираме View or Download

Screenshot from 2015-11-09 01:01:58

Избираме това което желаем

връзка пре ssh linux

ssh -i id_rsa10 потребител-за-cpanel@serverXX.XXXX -p 10022

паролата е тази с която се логваме в CPANEL

 

 

Ubuntu 15.10 LAMP server tutorial with Apache 2.4, PHP 5 and MariaDB (instead of MySQL)

LAMP is short for Linux, Apache, MySQL, PHP. This tutorial shows how you can install an Apache 2 web server on an Ubuntu 15.10 (Wiley Werewolf) server with PHP 5.6 (mod_php) and MySQL support. Additionally, I will install PHPMyAdmin to make MySQL administration easier. A LAMP setup is the perfect basis for CMS systems like Joomla, WordPress or Drupal.

 

https://www.howtoforge.com/tutorial/install-apache-with-php-and-mysql-on-ubuntu-lamp/

The Perfect Server – Ubuntu 15.10 with Apache, PHP, MySQL, PureFTPD, BIND, Postfix, Dovecot and ISPConfig 3

This tutorial shows the installation of an Ubuntu 15.10 (Wily Werewolf) web hosting server with Apache2, Postfix, Dovecot, Bind and PureFTPD to prepare it for the installation of ISPConfig 3. The resulting system will provide a Web, Mail, Mailinglist, DNS and FTP Server.

ISPConfig 3 is a web hosting control panel that allows you to configure the following services through a web browser: Apache or nginx web server, Postfix mail server, Courier or Dovecot IMAP/POP3 server, MySQL, BIND or MyDNS nameserver, PureFTPd, SpamAssassin, ClamAV, and many more. This setup covers the installation of Apache (instead of Nginx), BIND (instead of MyDNS), and Dovecot (instead of Courier).

 

https://www.howtoforge.com/tutorial/ubuntu-perfect-server-with-apache-php-myqsl-pureftpd-bind-postfix-doveot-and-ispconfig/