Меню Затваряне

Load ballance nginx

Може лесно да се направи Loadballancer, с няколко машини от който минимума е 3 броя.

За главната машина се инсталира Debian 9, след което следва

apt install nginx -y

идва ред на втората и на третата машина който ще са сървърите.

server 01 - ip-address:10.10.10.2
apt install nginx -y
server 02 - ip-address:20.20.20.2
apt install nginx -y

На главния сървър се добавя следната конфигурация

nano /etc/nginx/site-available/default
upserver web{
  server 10.10.10.2;
  server 20.20.20.2;
}

server {
  listen 80;
  
  location / {
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_pass http://web;
  }
}

server 01 - 10.10.10.2
apt install nginx -y


server 02 - 20.20.20.2
apt install nginx -y

 

Вашият коментар