How to Setup a VPN (PPTP) Server on Debian Linux

Инсталиране и стартиране на PPTP – VPN сървър.

PPTP работи на стандартен порт 1723

редактираме конфигурацията

/etc/pptpd.conf

Добавяме в файла примерна конфигурация

където localip е ип-адреса на сървъра, remoteip са раздаваните ип адреси на клиентите.

Редактираме конфигурацията

/etc/ppp/pptpd-options

Нека добавим клиенти като редактираме за целта /etc/ppp/chap-secrets

И накрая рестартираме демона

Опция*

Включване на препращането а именно

след което

 

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">