Меню Затваряне

How to Setup a VPN (PPTP) Server on Debian Linux

Инсталиране и стартиране на PPTP – VPN сървър.

PPTP работи на стандартен порт 1723

sudo aptitude install pptpd

редактираме конфигурацията

/etc/pptpd.conf

Добавяме в файла примерна конфигурация

localip 192.168.1.5

remoteip 192.168.1.234-238,192.168.1.245

където localip е ип-адреса на сървъра, remoteip са раздаваните ип адреси на клиентите.

Редактираме конфигурацията

/etc/ppp/pptpd-options

ms-dns 192.168.1.1

nobsdcomp

noipx

mtu 1490

mru 1490

Нека добавим клиенти като редактираме за целта /etc/ppp/chap-secrets

username <TAB> * <TAB> users-password <TAB> *

И накрая рестартираме демона

/etc/init.d/pptpd restart

Опция*

Включване на препращането а именно

nano /etc/sysctl.conf
net.ipv4.ip_forward=1

след което

sysctl -p

 

Вашият коментар