Меню Затваряне

How to Setup a VPN (PPTP) Server on Debian Linux

Инсталиране и стартиране на PPTP – VPN сървър.

PPTP работи на стандартен порт 1723

редактираме конфигурацията

/etc/pptpd.conf

Добавяме в файла примерна конфигурация

където localip е ип-адреса на сървъра, remoteip са раздаваните ип адреси на клиентите.

Редактираме конфигурацията

/etc/ppp/pptpd-options

Нека добавим клиенти като редактираме за целта /etc/ppp/chap-secrets

И накрая рестартираме демона

Опция*

Включване на препращането а именно

след което

 

Вашият коментар